Pot-Limit Omaha Beginners Handleiding

A Whole Lotta Cash

Dit is de meest uitgebreide handleiding over de basis van Pot-Limit Omaha die je op het internet kunt vinden.

Pot-Limit Omaha

Belangrijkste vaardigheden om goed Pot-Limit Omaha te kunnen spelen

·      Een strikte handselectie (geduld/discipline)

·      Goede tafelselectie (Dit is belangrijk bij alle poker varianten)

·      Discipline (Het kunnen wachten op een goede hand en niet proberen de pot te winnen met magere handen)

·      Je tegenstanders kunnen readen

·      De moed hebben om te betten/raisen (agressief durven spelen met draws of met de beste handen)

·      Niet snel op tilt slaan

Een vergelijking: Pot-Limit Omaha vs. Texas Hold'em

1.    Bij Omaha zien veel meer spelers een flop. Het gat tussen de premium en marginale starthanden is bij Hold'em veel groter in vergelijking met bij Omaha. Aangezien PLO een drawing game is, zijn suited en connected kaarten veel waardevoller bij PLO. Een gevolg hiervan is dat azen in PLO verre van torenhoog favoriet zijn.

2.    Aangezien meer spelers de flop zien bij PLO is de gemiddelde grootte van de pot preflop een stuk groter. Dit heeft tevens als gevolg dat ook post-flop de bets groter zijn bij PLO.

3.    Bij Omaha heb je een sterkere hand nodig om te kunnen winnen. Bij Hold'em worden de meeste potten gewonnen met een hand als two pair of zwakker. Met deze handen zul je niet heel veel potten winnen bij Omaha, je hebt vaak betere handen nodig of goede redraws.

4.    Omaha wordt meer gespeeld op basis van handsterkte, dus vrij straight forward. In vergelijking met Hold'em zijn er minder mogelijkheden om te kunnen bluffen. Wanneer er drie kaarten liggen op het board met dezelfde suits dan kun je er bij Omaha vanuit gaan dat iemand een flush heeft. Hetzelfde geldt voor paired boards; waar je bij Hold'em niet vaak tegen een full house zult aanzitten, zal dat bij Omaha vaak wel het geval zijn.

5.    Aangezien er elke hand wel meerdere draws worden gespeeld is het erg belangrijk om te valuebetten bij Omaha. Wanneer je geen value weet te halen uit de situaties waarbij je voorligt dan zul je deze game niet makkelijk kunnen verslaan.

6.    Positie hebben is bij beide poker varianten erg belangrijk, maar wel om verschillende redenen. Bij Hold'em zal de speler die positie heeft vaker de pot winnen, maar bij Omaha gaat het toch meer om de handsterkte. De speler die bij Omaha positie heeft kan echter wel de pot controleren en daarmee dus ook de grootte van de pot.

7.    Tight-passive spelers zullen het bij Omaha minder lastig krijgen in vergelijking met  Hold'em. Aangezien er bij Omaha minder mogelijkheden zijn om te bluffen zal het voor een bully moeilijker worden om een tight-passive speler uit te buiten. Het is niet onmogelijk, maar wel een stuk lastiger dan bij Hold'em het geval is.

Belangrijkste adviezen voor Pot-Limit Omaha 

Scotty Nguyen
Scotty Nguyen doet hetgeen waar hij goed in is.


 

1.    Kies je starthanden zorgvuldig uit. Het is heel makkelijk om naar je starthand te kijken en alle mogelijke combinaties qua draws te zien, maar een goede selectie is essentieel.

2.    "Play the players." Zorg ervoor dat je een goed beeld hebt van je tegenstanders: wie speelt er met zwakke handen, wie fold er snel bij agressie, wie bet met draws, wie callt er grote bets met zwakke handen en draws, wie kun je bluffen, wie bluft er, etc etc. Dit advies geldt eigenlijk voor elke poker variant.

3.    Speel geen politie agent aan de tafel. Gemiddelde tot goede spelers plaatsen grote bets bij Omaha en de kans dat zij bluffen is veel kleiner dan bij Hold'em vaak het geval is. Het is belangrijk dat je grote bets respecteert en niet te snel denkt dat een bet een bluf is.

4.    Raak niet te gehecht aan je straight draw met acht outs: bij Omaha is het mogelijk om straight draws te floppen met maar liefst 13, 17 en 20 outs. Je kunt het beste wachten op één van deze draws, voordat je berokken raakt in een grote pot.

5.    Overspeel je unsuited aces niet: wanneer je een pair azen hebt en deze zijn unsuited, of bestaat uit unconnected rags dan is de kans zeer klein dat je hand zal verbeteren op de flop. Wanneer je geen set hit dan kun je beter zeer voorzichtig spelen in een multi-way pot.

6.    Omaha is een nut game; het is bijna nooit een goed idee om een draw te spelen die niet naar de nuts drawt.

De meest voorkomende fouten bij Pot-Limit Omaha

1.    "Hold'em handen" overspelen.

2.    Grote bets callen met zwakke handen en met draws.

3.    Te veel zwakke starthanden spelen.

4.    Preflop niet raisen met premium handen.

5.    Gratis kaarten weggeven of te laag betten wanneer je de nuts hebt.

Advies voor preflop spel

De belangrijkste vaardigheid die je moet bezitten om winstgevend Pot-Limit Omaha te kunnen spelen is het goed selecteren van je starthanden. Poker is een spel met veel verschillende situaties;   dat betekent welke hand je speelt en hoe je de hand speelt, afhangt van de situatie aan je tafel:

1.    Is de tafel tight of loose?

2.    Hoeveel spelers zitten er aan de tafel?

3.    Hoeveel spelers zitten er in de pot en wanneer ben jij aan de beurt?

4.    Is er geraised? Zo ja, door welke speler en vanuit welke positie?

5.    Wat is je huidige positie?

1. De tafel. Hoe tighter de tafel, des te meer starthanden je kunt spelen. Hoe looser de tafel, des te minder starthanden je kunt spelen.

2. Het aantal spelers. Over het algemeen moet je tighter spelen op een full ring tafel en looser op een short-handed tafel.

3/4. Wie heeft er geraised? Wanneer er veel spelers voor jou in de pot zitten dan wil je alleen spelen wanneer je een hand hebt die bestaat uit meerdere combinaties waarmee je naar de nuts kunt drawen.

5. Je positie. Je positie heeft een hele grote invloed op de handen die je kunt spelen. Over het algemeen is het verstandig om vanuit vroege positie een stuk tighter te spelen en vanuit late positie kun je wat meer starthanden toevoegen.

Omaha is een nut game, oftewel een poker variant waarbij je doel is om de nuts te hitten. Om die reden wil je als starthand vier kaarten hebben die goed bij elkaar aansluiten en dit is iets wat door veel Hold'em spelers wordt onderschat.

Je bent op zoek naar starthanden die straight, flush en set potentieel hebben. Bedenk de kracht van een hand zoals A♠ A♣ T♠ J♣ op een flop van A♥ K♠ Q♠. Je hebt nu top set, de nut straight en de nut flush draw.

Vergeet niet dat je met de J♠ een royal flush hit. Op dit moment heb je dus de nuts met twee redraws naar een hogere nuts. Dit is één van de situaties dat de kans nihil is dat je de pot zult verliezen. Je zou in deze situatie dan ook zoveel mogelijk geld in de pot moeten proberen te krijgen.

Een ander voorbeeld: Je hebt Q♠ Q♥ K♠ T♥ op een flop van Q♣ J♠ 7♠. Je hebt nu top set, een flush draw en een open-ended straight draw.

Ranking van de starthanden

Onderaan kun je de top 30 starthanden zien bij Pot-Limit Omaha. (alle handen in deze top 30 lijst moeten double-suited zijn)

1. A-A-K-K

2. A-A-J-T

3. A-A-Q-Q

4. A-A-J-J

5. A-A-T-T

6. A-A-9-9

7. A-A-x-x

8. J-T-9-8

9. K-K-Q-Q

10. K-K-J-J

11. K-Q-J-T

12. K-K-T-T

13. K-K-A-Q

14. K-K-A-J

15. K-K-A-T

16. K-K-Q-J

17. K-K-Q-T

18. K-K-J-T

19. Q-Q-J-J

20. Q-Q-T-T

21. Q-Q-A-K

22. Q-Q-A-J

23. Q-Q-A-T

24. Q-Q-K-J

25. Q-Q-K-T

26. Q-Q-J-T

27. Q-Q-J-9

28. Q-Q-9-9

29. J-J-T-T

30. J-J-T-9

Of deze handen nu double-suited, suited of niet suited zijn, het zijn allemaal sterke starthanden.

De Trap Handen

Een trap hand is een hand waarmee je bij een "gunstig" board een hand kan hitten wat vaak de tweede beste hand zal zijn wanneer je veel actie krijgt. Wanneer je een dergelijke hand hit dan is het lastig om niet heel je stack te verliezen. Omaha kent drie soorten trap handen:

·      Handen met kleine pairs

·      Kleine Wrap Handen

·      Kleine Flush Handen

Kleine Pairs: Het is belangrijk dat je goed nadenkt waarom je een hand speelt. Wat wil je ermee bereiken en wat kun je met een hand hitten? Wat zijn de gevaren wanneer je hit? Wanneer je handen speelt met kleine pairs dan wil je natuurlijk een set hitten, maar bij Omaha word je in deze situatie te vaak gedomineerd door een betere hand, zoals bijvoorbeeld een betere set.

 

Thomas Wahlroos
Één van de de belangrijkste dingen bij PLO: speel starthanden waarbij de vier kaarten goed bij elkaar aansluiten.

 

Kleine Wrap Handen: Wanneer je kleine wrap handen speelt zoals 5♠ 4♣ 3♠ 2♣ dan is het gevaar groot dat je zult worden gedomineerd. Wanneer de flop 6-7-8 is dan heb je wel een straight gehit, maar de kans is zeer groot dat iemand anders 9-10 heeft en jij dus drawing dead bent.

Kleine Flush Handen: Zoals eerder al aangegeven is Omaha een nut game. Wanneer je kleine flush handen speelt dan is ook hier de kans groot dat je wordt gedomineerd. Om problemen te voorkomen kun je het beste alleen flushes spelen waarbij jij de aas hebt van deze suit.

Limpen of Raisen voor de Flop

Er zijn vele discussies over het wel of niet preflop raisen aangezien de verschillen tussen de starthanden relatief klein zijn.

De redenen om wel of niet te raisen zijn bij Omaha gelijk aan bij Hold'em. Je raist voor isolatie, informatie en om de pot op te bouwen wanneer je equity goed is.

Zoals alle serieuze spelers weten wil je het geld in het midden krijgen wanneer je een voordeel hebt, ongeacht hoe groot dit voordeel is. Wanneer je 3-2 favoriet bent dan is dit een goede situatie om de pot op te bouwen.

Met welke handen kun je preflop raisen?

Wanneer je nog nooit Omaha hebt gespeeld dan kun je beginnen met de top 30 starthanden om eerst een feeling te krijgen voor het spel. Je zult echter niet vaak handen gedeeld krijgen uit deze top 30 lijst, dus je starthanden uitbreiden is dan een logische stap. Hieronder kun je goede richtlijnen lezen als het gaat om een goede preflop handselectie.

Sammenvatting:

1. Alle handen uit de top 30 lijst met op zijn minst twee kaarten van dezelfde suit en meestal ook dezelfde top 30 wanneer er geen suited kaarten tussen zitten.

2. Alle suited A-K-x-x met op zijn minst één x-card, 10 of hoger.

3. Alle double-suited kaarten waarbij de vier kaarten opeenvolgend zijn, vanaf vijf en hoger.

4. Alle double-suited connected handen, vijf of hoger, met maximum één gap tussen de hoogste twee kaarten en de laagste kaarten. Voorbeelden hiervan zijn K-Q-T-9 double-suited en J-9-8-6 double-suited.

5. Alle K-K-x-x double-suited.

Met welke handen kun je limpen?

1. Alle A-Q-x-x met op zijn minst één x-card, tien of hoger en de aas suited.

2. Alle combinaties van vier opeenvolgende kaarten, vanaf vier of hoger.

3. Alle A-x-x-x waarbij ten minste twee x-kaarten connected zijn en de aas suited.

4. Alle combinaties van vier opeenvolgende kaarten, vanaf vijf of hoger waarbij er maximaal één gap is die nooit tussen de hoogste kaart en de laagste drie kaarten mag zitten.

Zoals elk advies op het gebied van poker zijn dit puur richtlijnen, zodat je met een goede basis kunt beginnen. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol zoals hoe de spelers aan jouw tafel spelen, je eigen image, jouw pokervaardigheden en natuurlijk ook de vaardigheden van je tegenstanders.

Spel op de flop

Of je wel of niet de preflop agressor bent geweest is van grote invloed op de manier waarop je jouw hand speelt. Wanneer je de preflop agressor was en de flop hebt gemist dan kun je betten (ook wel continuation bet genoemd).

Wanneer je preflop hebt geraised dan is de kans groot dat je tegenstander verwacht dat jij een sterke hand hebt. Wanneer je tegenstander de flop heeft gemist dan is het voor hem lastig om een bet van jou op de flop te callen. Bij Hold'em is dit echter vaker het geval in vergelijking bij Omaha.

Aangezien je tegenstanders mogelijk twee verschillende flush mogelijkheden hebben met daarnaast misschien ook nog een wrap straight draw, is de kans groot dat ze genoeg hebben gehit om jouw down te callen.

Dit betekent niet dat je helemaal niet meer moet c-betten, maar je zult wel selectiever moeten worden.

Een voorbeeld:

Je ziet met drie spelers een flop. Je hebt geraised met azen zonder goede bijkaarten.

Jouw Hand De Flop
A♦ A♥ 2♣ 8♠ Q♠ J♠ T♥

Wanneer je bij Hold'em een pair azen hebt dan heb je misschien niet altijd de nuts, maar het is wel een hele goede hand. Bij Omaha moet je echter heel voorzichtig zijn met deze hand. Dit is een goed moment om te checken op de flop en de andere twee spelers laten vechten om de pot.

Zoals eerder gezegd, Omaha is een nut game - je hebt in deze situatie helemaal geen kans op de  nuts. Dit is geen hand waarmee je geld wilt investeren.

Wanneer de flop er echter zo uit komt te zien:

Jouw Hand De Flop
A♦ A♥ 2♣ 8♠ Q♠ 7♥ 3♦

Deze flop is misschien niet de meest gunstige flop voor jouw hand, maar het is zeker ook niet de slechtste. Dit is een flop waarbij je zeker kunt betten. Ondanks dat je niet de nuts hebt, is je hand toch sterk genoeg om deze nog niet direct af te schrijven.

Raak echter ook niet te gehecht aan deze hand; je hoeft je niet te schamen wanneer je deze hand fold bij een raise.

Two Pair 

Sam Farha
Sam Farha heeft een boek geschreven over Omaha.

 

Veel spelers krijgen het lastig wanneer ze in situaties terecht komen waarbij ze two pair floppen. Two pair is bij Hold'em een erg sterke hand, maar bij Omaha is het juist een erg kwetsbare hand. Bij Omaha worden de meeste potten gewonnen door straights en flushes. Bij Hold'em worden juist de meeste potten gewonnen door pairs en two pairs.

Wanneer je bij Omaha met top two pair tegen een double-wrapped straight draw zit dan heb je maar 35% kans om de pot te winnen. Aangezien drawing handen bij Omaha de mogelijkheid hebben om maar liefst 20 outs te hebben, zijn deze statistisch gezien favoriet ten opzichte van de made handen.

Wanneer iemand bereid is om jouw bet te callen wanneer je two pair hebt dan is de kans groot dat je of al beat bent of dat je tegenstander een draw heeft waarmee hij favoriet is. Bij een nut game moet je bereid zijn om je marginale handen te folden, ongeacht hoe goed ze er op de flop ook uit mogen zien.

Één van de ergste scenario's is wanneer je met bottom two pair moet spelen. Aangezien er bij Omaha vaak sets worden geflopt is de kans groot dat je alsnog achter ligt wanneer je bottom two pair verbetert tot een full house. Dit gaat je geheid een hele stack kosten.

Sets

Wanneer je het advies qua speelstijl opvolgt uit deze artikelen dan zul je de kleine pairs vermijden. Dit heeft als voordeel dat je niet vaak tegen een hogere set zult komen te zitten. Wanneer je preflop hebt geraised dan kun je het beste betten wanneer je een set hebt gehit op de flop.

Het is zelden verkeerd om uit te betten in een short-handed pot wanneer je een set hebt, zelfs wanneer het board er gevaarlijk uitziet. Onthou dat wanneer je een set hebt geflopt je ongeveer 34% kans hebt om te verbeteren naar een full house wanneer er nog een turn en river komt.

Een voorbeeld:

Je hebt preflop geraised.

Jouw Hand De Flop
K♦ K♥ 7♦ 6♥ K♠ J♠ 9♥

Op dit board heb je top set gehit, maar lig je achter tegen een made straight. Aangezien er ook nog een flush draw ligt kun je er zeker van zijn dat er actie zal volgen.

In het ergste scenario heeft je tegenstander de schoppen vrouw en tien. Dan heeft hij niet alleen een made straight en een flush draw, maar ook nog eens een blocker met de 9♠. Wanneer de 9♠ valt dan hit jij wel een full house, maar je tegenstander heeft dan een straight flush.

Maar zelfs bij deze worst-case scenario heb je nog 33% kans om de pot te winnen. Wanneer je tegenstander alleen maar een made straight heeft dan heb je zelfs nog meer kans en tegen alleen een flush draw ben je 75% favoriet om te winnen.

Laten we eens bekijken hoe je equity is in een multiway pot tegen twee monster handen:

De Flop: K♠ J♠ 9♥

Speler Hand % Equity
Jij K♦ K♥ 7♦ 6♥ 39.79%
Villain #1 Q♦ T♦ 5♥ 6♥ 30.18%
Villain #2 A♠ 2♠ 2♣ A♣ 30.03%

Zelfs wanneer je tegen een made straight, een nut flush draw en een overpair zit, heb je bijna 40% kans om de pot te winnen en dus ook de meeste equity.

Wanneer je de meeste equity hebt dan wil je zoveel mogelijk geld in de pot krijgen. In dit scenario zou het vreemd zijn wanneer één van deze spelers zou folden. Dit is dus een prima gelegenheid om van beide spelers geld in de pot te krijgen.

Aangezien de andere spelers gelijk staan aan 66% van het geld wat in de pot zit en jij hebt 40% kans om de pot te winnen, heb je zeker een goede reden om te betten met je made hand. Je hebt immers ook voldoende implied odds.

Wanneer er op de turn een flush valt en tegelijkertijd het board paired dan is er kans dat Villain #1 zal folden, terwijl Villain #2 waarschijnlijk wel bereid is om grote bets te callen.

Één van de dingen die je moet onthouden bij Omaha is dat de meeste spelers alleen maar preflop raisen wanneer zij een pair azen hebben. Deze spelers kun je snel ontdekken en bij dergelijke tegenstanders is het dan ook heel simpel om te folden wanneer er een aas op de flop valt.

Wanneer je denkt dat een speler alleen maar met A-A raist dan moet je deze read gebruiken om je bottom of middle set te kunnen folden wanneer er een aas op de flop komt. Het heeft geen zin om een read te hebben als je er niets mee doet.

Straight Draws

Bij Omaha kun je vele verschillende straight draws floppen. Wat je graag wilt floppen worden ook wel wraparound straight draws genoemd. Dit gebeurt wanneer er op de flop twee kaarten liggen die connected zijn en dat jij kaarten hebt die aan beide kanten aansluiten op de twee kaarten op de flop. Laten we kijken naar een aantal voorbeelden:

1. Hand: Q-J-8-x Flop: T-9-x Outs: 17 (wraparound)
2. Hand: J-8-7-x Flop: T-9-x Outs: 17 (wraparound)
3. Hand: K-Q-J-x Flop: T-9-x Outs: 13
4. Hand: 8-7-6-x Flop: T-9-x Outs: 13
5. Hand Q-J-8-7 Flop: T-9-x Outs: 20 (double wraparound)

Het is beter om meer overcards te hebben dan lagere kaarten aangezien je graag naar de nutstraight wilt drawen in plaats van naar de sucker end. Om deze reden is Hand 1 sterker dan Hand 2 en is Hand 3 sterker dan Hand 4.

In de situatie waarbij Hand 1 en Hand 2 op de flop all-in gaan, zal de handsterkte van Hand 2 drastisch afnemen en is Hand 1 zwaar favoriet.

Je zou het overgrote deel van je grote draws op de flop moeten betten. Dit doe je om drie redenen:

1. Je kunt de pot direct oppakken (semi-bluf).

2. Het voegt ook deceptie toe aan je spel, omdat je niet alleen maar met made handen bet.

3. Met een hand waarbij je 20 outs hebt, ben je statistisch gezien favoriet om de pot te winnen. Wanneer je de meeste equity hebt dan is het altijd goed om zoveel mogelijk geld in de pot poberen te krijgen.

Wanneer je een 13-out straight draw flopt (drie kaarten sluiten aan op de top van de kaarten op de flop) waarbij al je outs live zijn (dus er is geen flush, full house of hogere straight mogelijk) dan heb je 50% kans dat je een straight hit met nog twee kaarten te gaan.

Wanneer je eenmaal een idee hebt van hoe waardevol de grote drawing handen zijn bij Omaha dan heeft dit grote invloed op de manier waarop je deze handen speelt en tegelijkertijd heeft het ook invloed hoe je tegen dergelijke handen zult spelen.

De Turn

Zoals eerder gezegd is de turn één van de meest belangrijke streets bij Omaha. De turn is zelfs belangrijker dan preflop en soms ook belangrijker dan de flop. De flop brengt made handen, draws en mogelijkheden tot redraws. De turn brengt het volgende:

•       Verbetert made handen. Voorbeeld: Paired het board, waarbij bijvoorbeeld top set verbetert naar een grote full house.

•       Vernietigt made handen. Voorbeeld: De derde kaart van een suit komt op het board, waardoor een geflopte straight niets meer waard is.

•       Vernietigt de mogelijkheden voor eventuele geflopte backdoor draws.

•       Creëert nieuwe draws.

Op dit moment, met nog maar één kaart te gaan, kun je een betere beslissing maken of je de hand verder wilt spelen en zo ja hoe. Vooral bij Pot Limit Omaha is de pot behoorlijk veel groter in vergelijking met op de flop, waardoor de agressor veel groter kan betten.

Met nog maar één kaart te gaan wordt het moeilijk om een tweede potbet te callen die drie keer groter is dan de bet op de flop.

Het feit dat je gigantisch veel outs kunt hebben bij Omaha maakt het soms mogelijk om grote bets te callen op de turn. Een voorbeeld is wanneer je minimaal 13 outs hebt op de turn. Dan kun je altijd een potsize bet callen op de turn, zolang jij en je tegenstander dan ook nog genoeg geld hebben op de river.

Met 13 outs heb je iets minder dan 2:1 (13/44=29.5%) odds om te verbeteren en dat zijn exact de odds die je nodig hebt om een potbet te callen in deze situatie. Aangezien er voldoende implied odds zijn (voorwaarde voor een call) kun je prima callen in deze situatie.

De River

Net zoals bij Hold'em is het bij de river belangrijk dat je maximale value haalt uit de winnende hand en je verliezen beperkt met de verliezende hand. Wanneer je de nuts hebt dan moet je proberen zo goed mogelijk in te schatten wat je tegenstander kan hebben en proberen het maximale eruit te halen.

Wanneer je een draw hebt gemist dan moet je of opgeven of proberen te bluffen wanneer de river een scare card is. Het is tevens belangrijk dat je goed leert in te schatten wanneer je een goede hand hebt, maar niet de nuts en de pot tegelijkertijd groot is.

Je moet ook kunnen inschatten waar je tegenstander toe in staat is. Zal hij proberen te bluffen wanneer jij checkt of is de kans groot dat hij behind checkt? Durf je te valuebetten met een goede hand wat niet de nuts is?

Bluffen

Bluffen is een belangrijk onderdeel bij alle pokervarianten. Bij Omaha wordt er minder gebluft in vergelijking met Hold'em, maar het blijft nog steeds een belangrijke vaardigheid die je onder de knie moet krijgen.

Het is het beste om te bluffen wanneer jij één of meer belangrijke sleutelkaarten in je hand hebt. Een voorbeeld kan zijn wanneer je een aas hebt, terwijl er een mogelijke flush op het board ligt. Wanneer je overweegt om te bluffen kun je rekening houden met de volgende factoren:

1.    Het type tegenstander. Bluf niet tegen tegenstanders die met heel veel handen zullen callen (de zogenaamde "calling stations"). Dit is de meest gemaakte fout in de praktijk. Zorg ervoor dat je tegenstander goed genoeg is om een hand te kunnen folden.

2.    Het aantal tegenstanders. Over het algemeen is het niet verstandig om te bluffen wanneer er nog drie of meer tegenstanders in de pot zitten. De slagingskans van een bluf is veel groter wanneer je maar één tegenstander hebt. Niet alleen omdat je dan maar tegen één tegenstander zit, maar de pot is normaal gesproken ook kleiner, waardoor spelers minder snel geneigd zijn om te callen.

3.    Jouw tafel image. De kans dat een bluf slaagt is veel kleiner wanneer jij een loose tafel image hebt. Daarentegen is de kans groter dat een bluf slaagt wanneer je een tight image hebt. Wanneer je net betrapt bent op een bluf dan zullen je tegenstanders sneller callen. Wanneer je weet wat je image is dan kun je daar gebruik van maken. Een voorbeeld: Wanneer een goede speler jou net heeft betrapt op een bluf en hij weet dat jij een goede speler bent dan denkt hij misschien dat je niet nog een keer zal proberen te bluffen.

4.    Jouw "reading" vaardigheden. Wanneer je jouw tegenstanders aan de tafel goed door hebt en hen op mogelijke handen weet te zetten dan zul je veel sneller geschikte situaties herkennen om te kunnen bluffen. Deze vaardigheid is echter niet makkelijk om onder de knie te krijgen en je zult veel moeten oefenen om dit beter te kunnen leren inschatten.

5.    Het board. Wanneer het board dusdanig is dat de kans groot is dat je tegenstanders hebben gehit of er in iedergeval veel draw mogelijkheden zijn dan zal je bluf niet vaak slagen. Zoek de boards uit waarbij er niet veel draws mogelijk zijn of waarbij het niet waarschijnlijk is dat je tegenstander zal hebben gehit. Wanneer je een hand kunt representeren dan zal je bluf ook vaker slagen. Een ongecoördineerd board met één scare card is vaak een ideale situatie om te bluffen.

6.    De grootte van de pot. Je tegenstanders zullen eerder geneigd zijn om te callen wanneer de pot groot is aangezien ze betere pot odds krijgen. Aan de andere kant zal de winst groter zijn wanneer een bluf slaagt bij een grote pot. Je zult de situatie dan ook goed moeten kunnen beoordelen.

7.    Positie. Wanneer je in late positie zit dan heb je vaak meer informatie over de handen van je tegenstander, waardoor het makkelijker wordt om te kunnen bluffen. Wanneer er bijvoorbeeld naar jou toe wordt gechecked, het board is gunstig en er zijn weinig tegenstanders in de pot dan is dat vaak een goed moment om te bluffen.

 

Scotty Nguyen
Scotty weet direct wat de Odds zijn voor alle mogelijkheden op de tafel!

 

Outs voor Specifieke Draws

Double wraparound straight draw 20 outs
Wraparound straight draw 17 outs
Straight flush draw 15 outs
Flush draw and over-pair 11 outs
Flush draw 9 outs
Open-ended straight draw 8 outs
Three pair hitting a house 6 outs
Two pair hitting a house 4 outs

Conclusie

Deze handleiding zou genoeg informatie moeten bevatten om een degelijke speelstijl te hanteren bij Omaha. Je weet nu de belangrijkste aspecten van Omaha en door deze in praktijk te brengen is de kans groot dat je winstgevend Omaha zult spelen. Zoals bij elke pokervariant leer je het snelste door ervaring op te doen. Op Titan Poker en PokerStars kun je vele Omaha games vinden.

Vul juist in

Error om reactie op te slaan

3 min wachten om volgende reactie te plaatsen

Geen Reacties

Beste Casino Sites
BetChan Casino
Pak bonus: € 400 Maak je eerste storting voor BetChan Casino en automatisch match je storting met 100% bonus tot €400
Review
Spinia Casino
Pak bonus: € 250 Maak je eerste storting voor Spinia Casino en automatisch match je storting met 100% bonus tot €250
Review

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page