Wordt PokerNews overgenomen door PokerStars?

pokerstars pokernews

Gisteren verscheen er een artikel op PokerListings.com over de suggestie dat PokerStars de poker media site PokerNews.com weleens over zou kunnen gaan nemen. Dit artikel zorgde voor de nodige commotie en dan met name omtrent het vraagstuk of PokerStars een monopoliepositie zou kunnen krijgen op de pokermarkt. Een suggestief artikel zoals deze zorgt altijd voor de nodige ophef, maar desalniettemin is er een verschuiving gaande binnen de pokerbranche, waardoor het zeker de moeite waard is om de recente ontwikkelingen eens nader de onder de loep te nemen.

Gevolgen Black Friday voor spelers

Dat Black Friday een enorme impact heeft gehad dat mag ondertussen wel duidelijk zijn, maar tot nu toe heeft de nadruk vooral gelegen op de vele spelers die tezamen miljoenen dollars op Full Tilt hadden staan en waarbij het nog maar de vraag is of men dit geld ooit terug zal ontvangen. Na de mislukte overname poging van de Groupe Bernard Tapie kwam PokerStars in beeld. Hierbij ging het gerucht dat PokerStars alle tegoeden zou uitbetalen aan de spelers en gezien het feit dat PokerStars de enige poker room is geweest die alles netjes heeft afgehandeld na Black Friday, inclusief het terugbetalen van alle tegoeden, waren de eerste reacties op een eventuele overname van Full Tilt door PokerStars overwegend positief. Al snel kwamen er wel discussies op gang omtrent een mogelijke monopoliepositie van PokerStars.

Gevolgen Black Friday voor poker affiliates

De andere kant kreeg tot op heden vrij weinig aandacht, namelijk de gevolgen voor de vele poker affiliates, waarvan sommigen een groot deel, tot soms hun gehele website, hadden ingericht op het aanbrengen van nieuwe spelers bij Full Tilt. Deze affiliates kregen ook zware klappen te verwerken en een aantal grote affiliates werd gedwongen om hun strategie te moeten aanpassen. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld PokerStrategy. Er waren heel veel poker spelers die bij Full Tilt speelden via een getrackte account bij PokerStrategy. Toen Full Tilt wegviel had dit grote gevolgen voor PokerStrategy, want de meeste spelers hadden al een account bij PokerStars via een andere affiliate. De hele strategie diende hierop te worden aangepast door de spelers proberen te converteren naar andere poker rooms door middel van bijvoorbeeld speciale promoties. Dit was echter geen eenvoudige klus, want de software van PokerStars en Full Tilt steekt voor vele spelers met kop en schouders boven de rest uit. Zonder inzicht te hebben in de daadwerkelijke cijfers mag het duidelijk zijn dat ook PokerStrategy zware klappen te verwerken kreeg. PokerStrategy was echter maar één van de vele affiliates die zware klappen kreeg als gevolg van Black Friday.

PokerNews

Adverteren Full Tilt ging door ongeacht de problematiek

Ik kom zo terug op de suggestie dat een eventuele overname van PokerNews door PokerStars niet zo onrealistisch hoeft te zijn, maar allereerst wil ik het punt aankaarten over de tijdstermijn waarop affiliates met Full Tilt bleven adverteren. Matthew Showell geeft in zijn artikel aan dat een site als PokerNews (en zij waren echt niet de enige) op 6 maart nog Full Tilt adverteerden als de beste poker room. Op dat moment was het echter voor de grote affiliates al echt wel duidelijk dat het niet goed zat. Ik verbaasde me destijds nog dat Full Tilt uit de ranglijsten van PokerListings verdween, terwijl alle andere grote poker gerelateerde websites Full Tilt nog uitgebreid aanprezen bij hun bezoekers en hiermee gingen zij zelfs door tot begin juni. Dit zegt echter heel veel over de fragiele infrastructuur bij veel poker affiliates.

De gevolgen van te weinig spreiding

Zoals ervaren beleggers vaak aangeven: wanneer er niet genoeg spreiding is binnen een portfolio dan is deze kwetsbaar en hetzelfde geldt ook voor poker affiliates. Zwaar inzetten op een poker room kan grote gevolgen hebben wanneer een groot deel van de inkomsten wegvallen als gevolg van het verdwijnen van deze poker room. Bedenk dat het kostenplaatje vaak is afgestemd op de inkomsten en wanneer het gaat om maandelijks terugkerende kosten, zoals bijvoorbeeld personeel dan kan dit zwaar gaan wegen wanneer een groot deel van de inkomsten zijn weggevallen.

Overname PokerNews door PokerStars een logische stap

In hoeverre de suggestieve titel ook werkelijkheid zal worden is iets wat in de nabije toekomst zal blijken. Mijn vermoeden is dat Matthew Showell zijn suggestieve titel in zijn functie op meer berust dan alleen de feiten en indicatoren die in zijn artikel naar voren komen. Niettemin is een dergelijke stap erg logisch zoals Showell al aangeeft en dit geldt niet alleen voor PokerStars/PokerNews.

Black Friday heeft grote consequenties gehad voor veel poker rooms en poker affiliates. Om te kunnen overleven in het huidige pokerklimaat of een potentiële kans maximaal te kunnen benutten dan is het logisch dat er meer fusies, overnames en samenwerkingsverbanden zullen ontstaan. Denk bijvoorbeeld maar aan de fusie tussen bwin en PartyPoker, de samenwerking tussen de verschillende iPoker skins om het iPoker netwerk te vergroten, maar ook samenwerkingen tussen poker software aanbieders en poker affiliates. De samenwerking tussen PokerStars en PokerNews op het gebied van verslaggeving is dan ook allesbehalve vreemd. Dat PokerStars een poging zal doen om hun marktaandeel te vergroten en alle kansen maximaal te benutten is ook niet meer dan logisch. Een overname van Full Tilt en PokerNews zou de positie van Pokerstars zachtjes uitgedrukt nog veel sterker maken.

Nieuws en verslaggeving

Onafhankelijke verslaggeving en nieuwsberichten?

Matthew Showell is vrij skeptisch als het gaat om onafhankelijke verslaggeving en het promoten van één poker room op een grote internationale website. Op het gebied van nieuws en verslaggeving bestaat er volgens hem de kans dat het beeld niet overeenkomt met de werkelijkheid van wat er allemaal gaande is binnen de poker wereld. Dit kan inderdaad een nadeel zijn aangezien PokerNews op dit moment de grootste is en wordt gezien als “onafhankelijk”. Hij dringt er dan ook op aan dat PokerStars in haar berichtgeving duidelijk is in plaats van over te komen als onafhankelijke media, terwijl alles, opzichtig of omzichtig, om PokerStars draait mocht het tot een overname komen. PokerStars heeft tot nu toe enorm bijgedragen aan de populariteit van poker en staat bekend om jaren van innovatie, een uitstekende klantenservice en een zeer professionele houding en volgens Matthew is het dan ook erg belangrijk dat PokerStars haar goede reputatie zal behouden door eerlijk en transparant te communiceren.

Monopoliepositie voor PokerStars?

PokerStars is nu al met afstand de grootste poker room en wanneer het tot een overname van Full Tilt komt dan wordt de afstand met andere poker rooms alleen nog maar groter. Combineer dit met een overname van PokerNews en dan zal het duidelijk zijn dat PokerStars naast een enorm marktaandeel ook een gigantische invloed zal hebben op de poker wereld, velen malen groter dan nu al het geval is.

De geschiedenis heeft geleerd dat een monopoliepositie zelden positief uitpakt voor de klant, maar buiten het feit dat PokerStars kan buigen op een zeer degelijke reputatie, is het ook de vraag of er wel daadwerkelijk sprake is van een monopoliepositie. Ik denk dat dit met name afhankelijk zal zijn van een eventuele reactie van andere poker rooms en poker affiliates.

Denken in kansen

Een veelgehoord argument is dat PokerStars door middel van een monopoliepositie zou kunnen wegkomen met mindere promoties, hogere rake en ga zo maar door. Alhoewel dit een logisch argument is, zijn hiervoor twee randvoorwaarden nodig die ik niet zeer waarschijnlijk acht. Ten eerste zou PokerStars misbruik maken van haar positie, iets wat het tegenovergestelde is van haar huidige beleid en ten tweede laten alle andere poker rooms het dan enorm afweten. Het kan niet zo zijn dat andere poker rooms niet meer kunnen concurreren met PokerStars. In het ergste geval zijn er fusies, overnames of samenwerkingsverbanden nodig, maar ondernemen houdt ook in dat je dient te kunnen anticiperen op nieuwe situaties en kunt denken in kansen in plaats van problemen.

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de poker affiliates. Wanneer PokerNews een verkapte grote affiliate van PokerStars zou worden dan wordt er een groot gat open gelaten voor andere poker affiliates. Poker spelers zijn over het algemeen slimme mensen en zijn zich zeer goed bewust van de verschillende poker media. Dit biedt dus voldoende kansen voor andere poker affiliates om nieuwe initiatieven te ondernemen, samenwerkingen aan te gaan met andere poker rooms etc. Wat betreft verslaggeving van toernooien is er ook nog volop te winnen. Zo biedt PokerListings ook live verslag van steeds meer toernooien en door nog nauwere samenwerking met verschillende poker rooms kan dit in de toekomst wellicht nog verder worden uitgebreid.

Welke ontwikkelingen er de komende tijd ook zullen volgen, het belooft in ieder geval een interessante periode te worden. Er is binnen een jaar tijd veel gebeurd en er is sprake van een ander poker klimaat in vergelijking met de situatie voor Black Friday. Laten we hopen dat eventuele nieuwe ontwikkelingen in het voordeel van de poker spelers zullen uitpakken.

Vul juist in

Error om reactie op te slaan

3 min wachten om volgende reactie te plaatsen

Geen Reacties