Omaha Hoe een hand maken

T.J. Cloutier

Het verschil tussen Texas Hold'em en Omaha

Er zijn twee belangrijke verschillen tussen Texas Hold'em en Omaha. Vooreerst krijgt elke speler in Omaha vier hole cards in plaats van twee. En bovendien moet de speler bij het maken van een hand twee van de vier hole cards gebruiken ( exact twee ) samen met drie ( exact drie ) van de kaarten op het bord (gemeenschappelijke kaarten). In Hold'em is het mogelijk om een, twee of geen (speel met het bord) hole cards te gebruiken.

In dit artikel willen we duidelijk maken hoe Omaha en Hold'em door een blijkbaar klein verschil toch zeer verschillende spelen worden.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

The board: 10 7 2 3 K

In Hold'em: de spelers die een Hart vasthouden, hebben een flush. Elke speler die de A vasthoudt, heeft de nuts (de best mogelijke hand) en de Q zal de tweede nuts opleveren, enz.

In Omaha: elke speler die een flush heeft, moet minstens twee harten tussen al zijn hole cards vasthouden. U heeft geen flush als uw hand slechts een hart vasthoudt. Elke A-xh-x-x combinatie zal de nut hand zijn.

Voorbeeld 2

Het bord: 7 8 9 T J

In Hold'em: elke speler houdt een straight 7-J vast. Elke speler met een Q heeft een straight (8-Q), en elke speler met een KQ heeft de nuts (een straight 9-K).

In Omaha: U moet twee kaarten van uw hand gebruiken om een straight te vervolledigen. Een 5-6-x-x geeft de laagste straight (5-9), een K-Q-x-x geeft hoogste straight (9-K). Een 7-8-x-x, 8-9-x-x, 9-T-x-x, T-J-x-x, J-7-x-x, enz. maakt de J-high straight volledig. Elke Q-J-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x of Q-8-x-x zal de Q-high straight vervolledigen.

Voorbeeld 3

Het bord: K K K K 9

In Hold'em: elke speler heeft een four-of-a-kind. Elke speler die een A vasthoudt heeft de nuts, een Q de tweede nuts, enz.

In Omaha: Niemand kan een four-of-a-kind vasthouden. Iedereen die A-A-x-x vasthoudt heeft de nuts (Kings full van Azen), Q-Q-x-x de tweede nuts (Kings full van Queens), enz.

Voorbeeld 4

Het bord: K K K 7-As

In Hold'em: een speler die de K vasthoudt heeft de nuts (four-of-a-kind met een A-kicker), AA heeft de tweede nuts (Aces full van Kings), enz.

In Omaha: Een speler die een A-K-x-x vasthoudt heeft de nuts (four-of-a-kind met een A-kicker), een speler die K-Q-x-x vasthoudt de tweede nuts (four-of-a-kind met een Q-kicker), enz.

Vul juist in

Error om reactie op te slaan

3 min wachten om volgende reactie te plaatsen

Geen Reacties