Mei Li Vos van de PVDA richt pijlen op Unibet d.m.v. Kamervragen

meilivos

Alhoewel online gokken over niet al te lange tijd gereguleerd zal worden in Nederland, zal het voor Unibet nog even spannend worden of zij in aanmerking zullen komen voor een vergunning. Als het aan Mei Li Vos van de PVDA ligt zal dit in ieder geval niet gebeuren.

Het was de bedoeling dat online gokken in 2015 gereguleerd zou worden in Nederland, maar dat proces lijkt vertraging te hebben opgelopen en er komen steeds meer geluiden dat het weleens 2016 zou kunnen worden.

Tot die tijd mogen buitenlandse websites hun diensten niet in de Nederlandse taal of via een .nl website aanbieden. Doen ze dat wel dan komen ze straks niet in aanmerking voor een vergunning.

LobbyScreenUnibet2

Een bedrijf die volgens Mei Li Vos niet in aanmerking zou mogen komen voor een vergunning is Unibet. Op Facebook postte ze haar mening over de gang van zaken bij Unibet en de bijbehorende Kamervragen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Als het aan Mei Li Vos ligt behoort Unibet in ieder geval niet tot de aanbieders die straks in het bezit zal zijn van een vergunning voor de Nederlandse markt.....

Facebook post Mei Li Vos:

“Maar, grote bedrijven lijken lak te hebben aan de Nederlandse regels en denken via slimmigheidjes de wet te kunnen omzeilen, om toch maar zoveel mogelijk Nederlandse gokkers binnen te hengelen. Dat doen ze overigens wel knullig. In deze Kamervragen vraag ik de regering of Unibet ook de regels overtreedt en daarom ook geen vergunning voor de Nederlandse markt moet krijgen.”

Vragen van het lid Mei Li vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt

1. Kent u de website https://nl.unibet.com/start?

2. Staat ook bij u in het tabblad van uw internetbrowser de titel “Unibet Nederland: online wed….”?

3. Ziet ook u prominent een afbeelding van een voetbal in beeld met daarop de kleuren van de Nederlandse vlag?

4. Deelt u de mening dat gezien de “nl” in het internetadres van de site, gezien de titel “Unibet Nederland” en de voetbal, dat deze site ondanks het gebruik van de Engelse taal zich toch op de Nederlandse markt voor online kansspelen richt? Zo nee, waarom niet?

5. Kent u de verwijzing op de genoemde website van Unibet naar websites van diverse verslavingsinstellingen?1) Valt het ook u dan op dat dit Nederlandse verslavingsinstellingen betreft dan wel dat die instellingen hun informatie in de Nederlandse taal aanbieden? Deelt u de mening dat dergelijke verwijzingen alleen zin hebben indien die door Nederlandse gokkers worden gelezen en dat door die verwijzingen Unibet zelf blijk geeft van het feit dat zij zich op de Nederlandse markt richt? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat ook dit een teken is dat Unibet zich illegaal op de Nederlandse markt richt? Zo nee, waarom deelt u de mening dat het een op de Nederlandse markt gerichte site betreft niet?

6. Treedt de Kansspelautoriteit (KSA) op enigerlei wijze handhavend op tegen Unibet of past dat niet binnen de gedoogcriteria (ook wel prioriteringscriteria genoemd) die de KSA bij haar handhaving hanteert? Zo nee, waarom niet?

7. Betekent het aanbieden binnen de prioriteringscriteria van de KSA dat het op deze wijze aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt legaal is? Zo ja, waarom? Zo nee, kan het dus illegaal aanbieden – ook al is het binnen deze prioriteringscriteria – conform de motie Bouwmeester c.s. (32264 nr. 19) straks gevolgen hebben voor de aanvrager van een online vergunning?

8. Hebt ook u de indruk dat Unibet de genoemde site zo heeft ingericht dat men wel illegaal online kansspelen gericht op de Nederlandse markt aanbiedt, maar dat met opzet binnen de gedoogcriteria van de KSA doet door geen website te gebruiken die eindigt op “nl” maar met “nl” begint en waarvan wel de titel in de adresbalk in de Nederlandse taal is maar de site zelf niet? Zo ja, betekent dit dat in het kader van de motie Bouwmeester c.s. (32264 nr. 19) de eventuele aanvraag voor een vergunning voor onlinekansspelen door Unibet tegen de achtergrond van het illegale aanbod op dit moment wordt beoordeeld? Zo nee, waarom hebt u die indruk niet?

Vul juist in

Error om reactie op te slaan

3 min wachten om volgende reactie te plaatsen

Geen Reacties

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page