Kamervragen naar aanleiding van Black Friday

lea bouwmeester

Alhoewel Black Friday tot nu toe geen gevolgen had voor de Nederlanders als het gaat om toegang tot poker rooms of het kunnen uitcashen van geld, heeft deze wereldwijde opschudding wel gezorgd voor kamervragen aan staatssecretaris Fred Teeven. Lea Bouwmeester van de PvdA wil nu meer uitleg over de situatie en eventuele gevolgen hiervan voor het Nederlandse kansspelbeleid.

Vorige week woensdag 13 april vond het eerste overleg plaats van de Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid. Staatssecretaris Fred Teeven kan onder voorwaarden rekenen op een kamermeerderheid. Er zal echter nog een tweede overleg plaatsvinden, maar Black Friday kan ervoor zorgen dat Fred Teeven nog een lastige klus tegemoet kan zien.

Gezien de toon van de vragen zal Teeven met een goed verhaal moeten komen om de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid erdoor te krijgen. Feit is dat PokerStars, Full Tilt Poker en Absolute Poker niet zonder verzet een vergunning zullen krijgen.

De schriftelijke kamervragen van Lea Bouwmeester:

1. Kent u de berichten ‘Nederlandse pokeraars dupe van sluiting grote pokersites’ 1) en ‘Sluiting pokersites veroorzaakt paniek bij pokeraars’?

2. In hoeverre kan het Kabinet voornemen om internet gokken gereguleerd aan te bieden betekenen dat aanbieders die voorheen illegaal op de Nederlandse markt opereerden gelegaliseerd zullen worden? In hoeverre waren of zijn Full Tilt Poker, Pokerstars en Absolute Poker in dit kader kandidaten voor legalisatie? Hebben de recente ontwikkelingen bij u tot dat nadere inzichten geleid in deze? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u nader inzicht verschaffen in de sluiting van de websites Full Tilt Poker, PokerStars en Absolute Poker en de redenen van de Amerikaanse justitie hiervoor?

4. Is het waar dat momenteel alleen op Amerikaanse rekeningen beslag is gelegd? In hoeverre ligt het, in ogenschouw nemende dat de eigenaars van de websites verdacht worden van illegale gokpraktijken, witwassen van crimineel geld en bankfraude, in de lijn der verwachting dat ook Europese en Aziatische rekeningen in de nabije toekomst geblokkeerd zullen worden? Over welke rekeningen gaat het precies?

5. In hoeverre zijn Full Tilt Poker, PokerStars en Absolute Poker illegaal actief op de Nederlandse markt? Hoeveel Nederlanders nemen naar uw schatting deel aan kansspelen die illegaal aangeboden worden op de nu geblokkeerde sites? In hoeverre is de vrees van online pokeraars dat zij hun ingezette geld niet meer terug zullen krijgen terecht? Hoe beoordeelt u de stelling dat het alleen in Nederland al gaat om ‘ettelijke tienduizenden’ mogelijk gedupeerden?

6. Deelt u de mening dat uit deze ontwikkeling en het feit dat de eigenaars van de websites verdacht worden van illegale gokpraktijken, witwassen van crimineel geld en bankfraude, blijkt dat de activiteiten van illegale aanbieders van online kansspelen op de Nederlandse kansspelmarkt afbreuk doen aan het restrictieve kansspelbeleid, dat juist gericht is op het tegengaan van onder andere criminele praktijken? Welke maatregelen gaat u in de toekomst nemen om harder op te treden tegen illegale aanbieders van online kansspelen?

7. Deelt u de mening dat, als er in Nederland een legaal online kansspelaanbod gerealiseerd wordt, de aanbieders moeten voldoen aan de voorwaarden van het restrictieve kansspelbeleid en dat zij een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van verslaving, overlast en criminele praktijken? Op welke wijze gaat u waarborgen dat alleen aanbieders die aan deze eisen voldoen legaal zullen worden toegelaten op de Nederlandse markt en dat hard opgetreden wordt tegen aanbieders die niet aan deze eisen voldoen?

 

 

Vul juist in

Error om reactie op te slaan

3 min wachten om volgende reactie te plaatsen

Geen Reacties