Adviescommissie: online poker legaliseren!

Poker Table

De afgelopen tijd is er veel nieuws op het gebied van online poker legaliseren. Zo oordeelde een Haagse rechter onlangs dat poker geen kansspel is, maar gisteren kwam er uit onverwachte hoek een enorme meevaller; een speciale adviescommissie van de regering gaf het advies om online poker te legaliseren!

De huidige demissionair Minster van Justitie, Hirsch Ballin, had in 2009 aan de Commissaris van de Koningin in Overijssel de opdracht gegeven om te onderzoeken of en op welke wijze het aanbieden van online kansspelen te reguleren valt. Waar bijna iedereen verwachtte dat er een negatief advies zou komen, kwam de commissie echter met het verrassende advies om online poker te legaliseren!

Opvallend is dat de adviescommissie als advies aangeeft alleen online poker te legaliseren en niet de andere kansspelen zoals bijvoorbeeld de Staatsloterij en de Toto. Er zijn meerdere overwegingen die hierbij een rol spelen. Zo wordt poker nu al door de meeste mensen online gespeeld. Daarnaast zijn de spelregels van internet poker homogeen in tegenstelling tot de andere kansspelen. Ook is de belastingstructuur simpeler aangezien de organisator geen kanssspelbelasting hoeft te betalen. De commissie denkt tevens dat door legalisatie ook het illegale live circuit zal afnemen. Een andere opvallende uitspraak werd gedaan met betrekking tot het verslavingsrisico. De adviescommissie vindt dat het verslavingsrisico lager is in vergelijking met de andere kansspelen.

Ook is de adviescommissie dieper ingegaan op hoe online poker gereguleerd kan worden. Zo wordt er getwijfeld of een nieuwe toetreder wel een belangrijk marktaandeel kan veroveren gezien de grote illegale concurrentie. Als alternatief stelt de adviescommissie dat er een aantal vergunningen kunnen worden verstrekt op basis van een open en tranparante procedure. Om alsnog de illegale buitenlandse aanbieders buiten de deur te houden is het de bedoeling dat internet providers, banken, financiële instellingen en de media de toegang tot deze aanbieders afsnijden.

Alhoewel door dit advies de kans groot is dat poker inderdaad gelegaliseerd zal worden is het eerst afwachten op een volgend kabinet. Het demissionare kabinet zal hier geen beslissing over nemen, dus de kans is groot dat het kansspelbeleid ook zal worden opgenomen in de onderhandelingen van de kabinetsformatie.

Dit advies was gisteren overigens groot nieuws en de eerste reacties zijn al binnen. Zo stelt Holland Casino dat eigenlijk alle kansspelen online gereguleerd zou moeten worden en de Stichting Anonieme Gokkers is geheel volgens verwachting tegen het voorstel aangezien zij vermoeden dat de drempel via internet veel lager zal zijn.

Fatima de Moreira maakte gisteren haar opwachting op TV bij Knevel & Van den Brink. Zij slaagde middels een goed betoog enige twijfel weg te nemen bij de presentatoren over de kans op verslaving mocht online poker inderdaad gereguleerd worden.

Zoals gezegd, de kans is groot dat online poker in de toekomst gereguleerd zal worden, maar er is nu volop discussie of dit ook daadwerkelijk voordelen zal hebben voor de poker spelers. Ziet de toekomst er zo uit dat we alleen nog maar tegen andere Nederlanders kunnen spelen? Wordt de te betalen belasting op een redelijke wijze berekend? Zal de rake onredig veel hoger worden? Er zijn nog heel veel vragen en het lijkt erop dat we nog even moeten wachten op alle antwoorden. Niettemin is legaal online poker weer een stuk dichterbij gekomen!

Vul juist in

Error om reactie op te slaan

3 min wachten om volgende reactie te plaatsen

Geen Reacties